Vi holder ferielukket i uge 28 og 29
Ordrer modtaget i uge 28 vil så vidt muligt blive afsendt onsdag i uge 29.
Ved presserende supportspørgsmål kan der rettes henvendelse på mail info@mprint.dk og vi vil forsøge at besvare din henvendelse indenfor 24 timer.

Handelsbetingelser

Handels- og leveringsbetingelser

Disse almindelige handels- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra mPrint ApS (sælger) til enhver kunde (køber). Leveringsbetingelser skal være gensidigt bindende for sælger og køber, medmindre andet er skriftligt aftalt. Sælger er ikke bundet af vilkår fremsat af køber, som afviger fra nærværende leveringsbetingelser, med mindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt. Sælger er heller ikke bundet af vilkår fremsat af køber, selv om sælger ikke har gjort indsigelse mod sådanne vilkår.

Information

mPrint ApS
Østre Alle 6
9530 Støvring
Danmark

CVR: 34624070

www.mprint.dk
info@mprint.dk

Bank

Sparekassen Danmark
Himmerlandsgade 74
9600 Aars

Reg.nr.: 9070
Kontonr.: 2073356523
IBAN kontonr.: DK7398512073356523

Køb og forbehold

Købsaftale er først endelig bindende, når køber har modtaget en ordrebekræftelse fra sælger. Der tages forbehold for prisændringer som følge af valutaændringer, force majure, leveringssvigt, prisstigninger hos leverandør, udsolgte varer og trykfejl. Der tages ligeledes forbehold for udsolgte varer og forsinket leveringstid hos sælgers leverandører. Hvis det viser sig, at vi ikke kan gennemføre ordren på grund af de nævnte forhold, vil vi hurtigst muligt give meddelelse herom. Fremsendelse af ordrebekræftelse er ikke til hindre for, at vi kan gøre forbeholdet gældende.
Der tages ligeledes forbehold for trykfejl.

Billeder på hjemmeside

Billeder er retningsvisende og viser ikke nødvendigvis korrekt størrelse, layout osv. 

Afbestilling

Så længe køber ikke har modtaget en ordrebekræftelse på et køb, kan købet til enhver tid annulleres på info@mprint.dk
Køber vil hurtigst muligt modtage en bekræftelse herpå.

Priser

Alle priser på www.mprint.dk angives i DKK eks. moms.
Der tillægges ikke nogen form for betalingsgebyr i webshoppen.

Betaling

Følgende kort / betalingsmetoder accepteres:

  • Visa/Dankort
  • Mastercard
  • Faktura (forudsat positiv kreditgodkendelse)
Det autoriserede beløb på webshoppen hæves først, når varerne afsendes.

Kredit

Ved køb på faktura / kredit, skal betaling ske inden 8 dage fra fakturadato med mindre andet er aftalt. Betales købesummen ikke rettidigt beregnes morarente på 2 % pr. måned af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdatoen. Betaling af morarenter afskærer ikke sælger fra at kræve erstatning for det yderligere tab, købers misligholdelse af betalingspligten måtte medføre.
Køber er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer, med mindre dette er skriftligt anerkendt af sælger.
Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de leverede produkter, indtil betaling har fundet sted med tillæg for påløbne renter og omkostninger.

Forsendelse og levering

Bestillinger modtaget på webshoppen kan kun leveres indenfor Danmarks grænser. Alle bestillinger (bortset fra software) pålægges leveringsomkostninger på 49,00 indenfor Danmarks grænser, eks. Færøerne og Grønland. Sælger bruger primært GLS som leverandør af kunders bestillinger. Forventet leveringstid er 2-5 hverdage. Enkelte varer er dog lagervarer og leveres typisk indenfor 1-2 hverdage – dette vil fremgå af det enkelte produkt. Ved ordreproducerede etiketter, vil der være en leveringstid på ca. 10 hverdage.
Levering sker fra sælgers adresse med mindre andet er aftalt og er for købers egen regning og risiko.

Eventuel reklamation vedrørende levering skal meddeles hurtigst muligt og senest 2 dage efter modtagelse af varerne. Varer tages kun retur efter forudgående aftale. Varerne skal leveres retur i original emballage og være nye, ubrugte og ubeskadigede. Kopi af følgeseddel eller faktura skal være vedlagt. Returfragt betales af køber, medmindre sælger er skyld i en fejlleverance.

Software

Ved køb af software, skal den bestilte version downloades fra loftware.com. En licensnøgle vil blive tilsendt pr. mail indenfor 1-2 hverdage.

FORTRYDELSESRET

Der er ingen fortrydelsesret for erhvervsdrivende.

Reklamation / mangler

Der gælder 1 års reklamation fra fakturadato. Dog gælder 2 års reklamation på visse produkter – dette vil fremgå af det enkelte produkt.

Ombytning eller reparation medfører ikke, at reklamationsperioden starter forfra. Ved brug af reklamationsretten skal køber selv stå for forsendelsen af produktet, herunder forsendelsesomkostningerne. Køber skal straks ved modtagelse af ydelser fra sælger, fortage en undersøgelse af disse. Hvis køber konstaterer mangler ved det leverede og vil påberåbe sig dette overfor sælger, skal køber straks efter, at manglen er konstateret, give sælger skriftligt meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Såfremt køber ikke giver sådan meddelelse, efter en mangel er konstateret eller burde være konstateret, fortaber køber sig retten til, at gøre manglen gældende overfor sælger. Mangler som følge af overlast, usædvanlig brug eller almindelig slid og ælde kan ikke gøres gældende overfor sælger. Køber kan hverken hæve handlen helt eller delvist eller kræve forholdsmæssige afslag eller erstatning, medmindre sælger har udvist grov uagtsomhed eller forsæt.
Købers returnering af mangelfulde varer skal ske i original emballage. De returnerede varer skal være nye, ubrugte og ubeskadigede. Kopi af følgeseddel eller faktura skal være vedlagt. Ved reklamation på printhoveder er det udelukkende producentens afgørelse, der er afgørende for, om køber er berettiget til reklamation.

Returadresse:

mPrint ApS
Østre Alle 6
9530 Støvring

Forsinkelse

Sælger er ikke ansvarlig for forsinkelse af leveringen, såfremt forsinkelsen skyldes force majeure eller øvrige omstændigheder uden for sælgers kontrol, herunder import- og/eller eksportforbud, arbejdskonflikter af enhver art, mangel på transportmidler osv. Hindres mangelfri eller rettidig levering midlertidigt som følge af ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed. Leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende som rettidig. Varer hindringen over 2 måneder, er enhver af parterne berettiget til skriftligt, at ophæve aftalen overfor hinanden uden at nogen af parterne i dette tilfælde kan gøre misligholdelsesbeføjelse gældende overfor hinanden. En overskridelse af leveringstiden med 14 dage på grund af sælgers forhold i enhver henseende, betragtes som rettidig levering, hvorved køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser overfor sælger. Sælger påtager sig ikke noget ansvar eller nogen erstatningspligt i forbindelse med følgevirkninger på grund af forsinket levering.

Produktansvar

For skader på personer eller forbrugerting gælder produktansvar lovens til enhver tid gældende regler. Sælger er ikke ansvarlig for erhvervtingsskade, med mindre skaden kan tilregnes sælgers grove uagtsomhed. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. I det omfang sælger måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i samme omfang som sælgers ansvar er begrænset i forhold til køber.

Behandling af personoplysninger

For at kunne gennemføre dit køb har vi brug for dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse. Disse informationer bruger vi udelukkende til ekspedition af din bestilling, og vi videregiver ikke oplysningerne til andre. Derudover bruger vi på vores hjemmeside cookies til at indsamle ikke-personlige oplysninger til statistiske formål og for at forbedre vores hjemmeside. Såfremt du måtte ønske at få indsigt i, hvilke oplysninger vi gemmer eller ønsker at gøre indsigelser eller rettelser til oplysningerne kan du rette henvendelse til os på kontaktinformationen angivet ovenfor. Se mere under Cookie- og persondatapolitik.

Værneting

Tvister i medfør af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres ved retten i Aalborg, som er aftalt værneting.8loftware

Indkøbskurv
Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.